Welkom op de site van Villa Lila

Meer dan 25 jaar was Villa Lila hét sociaal-cultureel centrum voor
ho/le/bi Nijmegen. Centraal gelegen in de stad bood Villa Lila onderdak
en faciliteiten aan allerlei organisaties en groepen. Die organiseerden
veelal in samenwerking met Villa Lila allerlei aktiviteiten.
Beeldende kunst, dans, debat, expositie, feest, horeca cursus,
literatuur, multi-culti, muziek, ontmoeting, politiek, sport, theater,
zang en vooral de niet te vergeten festivals.
De invalshoek bij al deze activiteiten is altijd holebi geweest,
maar meestal was iedereen er welkom.Ons oude pand