Activiteiten:


Home

"Laatste" nieuws

Vrijdagmiddagcafé

Vaste activiteiten

Multiculturele Activiteiten
Informatief:

Archief Exposities ( )

Archief Activiteiten

Villa Foto's

Villa Video's

GLBTQ video's

GeschiedenisOverig:

Links

Oud sponsors

ZoekenWebsites:

Global Village Festival

COC Nijmegen

DITO online

Gay Gelderland

Roze Meifeesten

Roze Woensdag

Villa Lila is lid van Creatief Produktieplatform Smeerolie
Webmaster:
Gerard van VoskuilenStichting KIDS’ Art FOUNDATION
Bewerking: Ton Coumans

Doelstellingen
Stichting KIDS’ Art richt haar projecten op kinderen die meer moeilijkheden en minder kansen hebben in hun leven. Het doel is om ruimte te creëren waarin kinderen persoonlijke aandacht krijgen om de kwaliteit van hun onderwijs te verbeteren zodat ze geen onschuldige slachtoffers zijn van hun omstandigheden.
Door buitenschoolse activiteiten te bieden aan deze kinderen worden ze in staat gesteld om hun eigenwaarde te ontwikkelen, ze zullen gaan voelen dat ze ertoe doen, dat er geloofd wordt in hun talenten. Door literatuur, muziek, schilderen, beeldhouwen en fotografie zullen ze in staat zijn om hun gevoelens te uiten, hun verhaal te vertellen en zij zullen meer mogelijkheden kennen om met hun emoties om te gaan. Ze krijgen een positiever idee over hun plaats in de wereld en de gemeenschap waarin ze leven. De lees- en schrijfactiviteiten zullen hun kansen op succes op school enorm verbeteren. Creativiteit is de sleutel om probleemoplossende capaciteit bij kinderen te ontwikkelen.
Soortgelijke projecten hebben ook al aangetoond goed te werken om crimineel gedrag te voorkomen. Kinderen die zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen, die vooruitgang zien op school, die hebben geleerd dat zij niet veroordeeld zijn tot het lot van hun ouders, maar dat ze zelf invloed hebben, die kinderen zijn veel minder geneigd de negatieve weg van criminaliteit te volgen omdat ze beter toegerust zijn voor het leven
en voor het nemen van beslissingen te maken.

Het eerste KIDS’ Art project in Argentinië,
(opgestart september 2007 en fulltime draaiend vanaf maart 2008)
A. het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs voor kinderen
die onder de armoedegrens leven en voorkomen dat veel kinderen de middelbare school vroegtijdig verlaten
B. een aantal ouders te trainen terwijl ze assisteren bij de activiteiten zodat het project op den duur kan uitbreiden naar meer kinderen in gelijksoor-tige buurten
C. voorlichting aan ouders geven over onderwerpen die een positief
effect hebben op de basiskwaliteit van leven van de kinderen en van de gemeenschap in het algemeen, zoals vroege stimulatie bij jonge kinderen, voedings-leer en gezondheid.
Santa Rosa is een gemeenschap die bestaat uit families waarvan de woonbuurt aan de rivieroever ontruimd werd omdat er een grote dam, Yacyreta, werd gebouwd. Na de bouw zou het waterpeil in de rivier de Parana met vijftien meter stijgen. Alle gemeenschappen die aan de oevers woonden zijn onder dwang verplaatst naar hoger gelegen gebieden.
De mensen verloren hun bron van inkomsten omdat de meeste inkomsten kwamen uit de bak-steenproductie waarvoor ze de rivierklei nodig hadden. Deze buurten liggen wel hoger maar ook veel verder van de stad. Werkeloosheid, slechte ge-zondheid en hygiene alsook alcohol en mishandeling zijn nu de dagelijkse problemen van de mensen in deze gemeenschappen.
De kinderen gaan wel naar school maar de kwaliteit van het onderwijs
is heel slecht en de meeste kinderen uit deze buurten halen niet het gewenste niveau om te worden toegelaten op een middelbare school.
In het algemeen zijn in de provincie Misiones de cijfers al niet rooskleurig, slechts 57% van de kinderen gaat naar de middelbare school en maakt
die ook af.
De buurt Santa Rosa bestaat uit zo’n 250 gezinnen, de gemeenschap
is heel actief geweest in de afgelopen jaren. Afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers, veelal studenten antropologie of sociale wetenschappen, worden er soms activiteiten georganiseerd. Ze hebben
zo goed mogelijk een organisatie opgezet, een ontmoetingsplaats van een eenvoudig dak voorzien. Deze ruimte hebben zij beschikbaar gesteld voor de buitenschool-se activiteiten.


Terug naar MCA

St. Beheer Homohuis Nijm.
(Villa Lila)

Burg. Hustinxstraat 234
6512 AC  NYMEGENStuur ons een mail